čtvrtek 16. ledna 2014

12 Zkoušky

  Famfrpálový konkurz do nebelvírského týmu nebyl ani tak konkurz, jako spíše masakr. Harry byl ke konci úplně zoufalý – druháci se mu tam málem pozabíjeli, jen co nechal vypustit jediný Potlouk, takže se rezolutně rozhodl, že druháky nepřijme (chápal, proč prvákům není ani dovoleno se přihlásit). Vykázal je dokonce ze hřiště – můžou to zkusit příští rok, jestli budou mít nervy se ještě ukázat na hrací ploše. Následně vyhlásil půlhodinovou přestávku, než byli všichni zranění dopraveni na ošetřovnu.
   Konečně, po dobré hodině od stanoveného začátku, přehlédl zbytky uchazečů a jen si znovu zazoufal. Jediný Ron a Ginny v něm vzbuzovali jisté plané naděje – a Katie, která se samozřejmě přihlásila.
   Následovaly bolestivé chvíle, kdy se snažil vybrat ty nejlepší hráče, jaké mohl. K jeho nesmírnému překvapení to nedopadlo tak špatně, dokonce začal pomýšlet na pohár. Určitě se mu u profesorky McGonagallové zalíbilo.
   „Takže,“ zahulákal nabroušeně na tribuny, kam si posedali vyřazení Nebelvírští, „díky všem za ctěnou účast!“ a doprovodil to gestem, že představení definitivně skončilo.
   „No, a my se uvidíme zítra ve tři na tréninku,“ otočil se (podstatně mírnějším tónem) na svůj tým. Naplňoval ho zvláštní pocit, když je přelétl pohledem – jeho tým. Táta by byl hrdý…

   Když Harry zabušil na Snapea, dveře se mu samy otevřely. Chlapec vešel a zmateně se rozhlédl po místnosti. Neviděl dál, než na špičku svého nosu – a ani tam ne, jakmile se za ním zavřely dveře.
   „Pane?“ odkašlal si a mžoural do tmy před sebou. Pro jistotu natáhl ruce a začal opatrně tápat kolem. Něco nebylo v pořádku, cítil to. A co bylo horší, kdesi v něm se začaly šířit jisté obavy…
   Nevěděl přesně, co ho varovalo, ale zježily se mu vlasy na zátylku – instinktivně se sehnul právě včas, aby unikl poutacímu kouzlu. Divné bylo, že neviděl světlo – u útočných kouzel měl zafixováno, že je doprovází světelný záblesk specifické barvy. Červená, zelená, fialová… ale tady nic.
   Další věcí, kterou instinktivně provedl, bylo, že hmátl pro svou hůlku, a zcela veden vyšším smyslem, odrazil bezhlesné a neviditelné odzbrojovací kouzlo. Přiletělo z opačné strany kabinetu než to minulé. Panika, která se pokoušela ovládnout jeho mysl, byla zahnána zpět logickým uvažování. Naprosto metodicky přehmátl hůlku a zaměřil pozornost na nový směr, i když nic neviděl.
   Srdce se mu rozbušilo jako o závod, znal tenhle příval adrenalinu, kdy bojoval s neznámem o svůj život, a jako vždy předtím, Harry nechtěl prohrát. Šel k zemi a narazil si hlavu o zákeřně podstrčenou židli. Zaklel a odhodil ji stranou směrem, o němž se domníval, že bude bezpečný. Podezřele rychle ztratil orientaci, kde co je.
   Ale nevěděl, co dělat. První logická úvaha byla – zneškodnit protivníka… ale jak? Potřebuje světlo… a to není zase tak těžké.
   „Lumos!“ zařval, pevně zavíraje víčka, ale sotva se konec jeho hůlky podezřele slabě rozžehl, dopadlo na něj zaklínadlo… a pak ztratil hůlku, vše v bleskovém sledu za sebou.
   Magická temnota zmizela a profesor Snape se s nehezkým šklebem přesunul do Harryho zorného pole. Chlapec visel ve vzduchy za kotníky, brýle na zemi. Pokoušel se naklonit hlavu, aby lépe viděl na svou hůlku v profesorových prstech.
   „Co se stalo?!“ vypálil rozvztekleně, prudce bušící srdce a poloha hlavou dolů mu do mozku vháněly příliš mnoho krve a tváře měl zčervenalé. „Kdo na mě zaútočil? Kam se poděl?“
   S každou jeho otázkou se Snapeův úšklebek rozšiřoval a nabýval na potměšilosti.
   „Och,“ řekl Harry nakonec, „hádám, že to vy,“ zavrčel a pokoušel se ovládnout rostoucí podráždění.
   Snape přikývl a podal mu hůlku. Harry po ní chňapl, ale tím pohybem se rozhoupal. Jak se tak klátil sem a tam, uvědomil si, že vidí něco opravdu neobvyklého – nefalšované pobavení ve tváři mistra lektvarů. Z jakéhosi důvodu se Harry cítil uraženě – co bylo vtipného na tom, že tu visí hlavou dolů, červený jako rak, a komíhá se tam a zpátky?
   „Můžete mě sundat?“ zeptal se kysele.
   „Ale jistě, pane Pottere,“ usmál se na něj Snape a dobře známým pohybem ukončil působení kouzla.
   Harry zaduněl o zem, nakvašeně se zvedl a vrhl na profesora opravdu vražedný pohled. Čekal, kdy pronese zase něco o zahajování tradice válení se po zemi, ale když učitel mlčel, chlapec se namísto toho zeptal: „Proč?“
   „Chtěl jsem vyzkoušet, jak reagujete, pane Pottere, a ověřit si, jak se dokážete bránit. Musím říct, že do té kapitální hlouposti s Lumos jste si vedl obstojně…“ začal Snape a gestem ho vyzval, aby si sedl na své obvyklé místo naproti profesorovu stolu.
   Harry se usadil a počkal, dokud si i Snape nesedl. „Kapitální hloupost?“ zeptal se pak vzdorovitě.
   „Lumos by oslepilo jak vašeho protivníka, tak vás – v případě, že by fungovalo, což je vaší další chybou. Tma vytvořená za účelem zmatení protivníka se nedá rozehnat něčím tak předvídatelným, jako je obyčejné Lumos.“
   Harry se chystal protestovat, ale byl zaražen: „Přijměte jako fakt, že nejste nejgeniálnější a nejnadanější kouzelník na světě.“
   Snape se ušklíbl, když Harry pohoršeně sklapl, a pokračoval: „Přislíbil jsem vám, že vás budu učit, tak mlčte a učte se.“
   „Co to tedy bylo za tmu?“ zeptal se po chvíli chlapec.
 „Je to magická tma, vyvinutá jistým černokněžníkem, aby poskytovala převahu a ochranu jeho stoupencům při nočních přepadech,“ vysvětlil mu profesor.
   „Voldemort vymyslel vlastní kouzlo?“ podivil se Harry a Snape se na něj zadíval jako na totálního hlupáka.
   „Pane Pottere,“ zasyčel, „pochybujete snad, že toho je Temný pán schopen? Děláte, jako byste se vůbec nesetkal s jeho magickými experimenty. A nevyslovujte jeho jméno!“
   Harry se udržel, aby neodsekl, a jen tupě kývl.
   „A co se týká vaší evidentní překvapenosti, sestavit zaklínadlo není zase tak složitým úkonem, jak si nejspíše myslíte,“ dodal a působil dojmem, že ví, o čem mluví.
   „Sestavil jste vy nějaká kouzla?“ zajímal se Harry náhle s respektem.
   Snape na něj několik vteřin hleděl, jako by zvažoval, co odpovědět. „Ano,“ pronesl nevzrušeně, „a než se zeptáte, zda vás je naučím, odpověď zní ne.“
   Harry se zatvářil maličko ukřivděně, chtěl dokonce protestovat, ale pak si uvědomil, že by to nebyl dobrý nápad. Na jeho tváři se vystřídala různá škála pocitů, dokonale zračící jeho myšlenky, takže profesor snadno uhádl, jaký tuhý vnitřní boj svádí Harryho pokus být dospělý s oním vzteklým děckem.
   „Jasně,“ zamumlal nakonec.
   „Velice dobře, pane Pottere,“ pochválil jeho sebeovládání Snape, „dokážete projevit i schopnost se krotit. U někoho, jako jste vy, kdo je neustále ve vleku svých nestálých a nekontrolovaných emocí, se musí každý takový úspěch ocenit.“
   Harry na něj vteřinu zíral. Prohlížel si profesora před sebou a přemýšlel, jestli je Snape dneska extrémně hnusný, anebo je on jenom podrážděný, neboť byl vystaven nedobrovolnému testování svých schopností, zatímco si skutečně myslel, že ho někdo napadl.
   „Pottere,“ povzdechl si Snape, „kroťte i svůj výraz, daří-li se vám konečně držet jazyk za zuby.“
   „Pardon,“ řekl s pokusem o zdvořilost, ale zároveň byl naštvaný, „asi jsem rozčílený.“
   „Co vaše srdéčko rozrušilo?“ zašklebil se profesor.
   „Domněnka, že mě chce zase někdo zabít,“ pokrčil Harry rameny v gestu, jako by se snažil situaci rychle přejít a zlehčovat.
   Snape mlčel po nějakou chvíli. „Nenapadlo vás, že je to vysoce nepravděpodobné?“
   Tohle už Harry nevydržel, pořád mu bušilo v hlavě, pořád cítil adrenalin z krátkého střetu – vyskočil na nohy a zařval: „Ne!“
   Začal přecházet po kabinetu, nedbaje nevěřícného pohledu, kterým jej profesor provázel.
   „Vy to snad nechápete!“ zakončil a zamířil ke dveřím. „Tohle se mi prostě stává!“ prudký obrat a pochodoval zpět ke stolu, z jeho očí sršely blesky. „Odnikud se přižene hromada problémů – a Harry, vyřeš si to sám, protože nikdo jiný nemůže!“ obrat. „Myslel jsem, že našli způsob, jak se ke mně dostat!“ prudce se zastavil a zadíval se na profesora. „Na vteřinu jsem si myslel, že…“ nedopověděl, neboť jím projelo poměrně šokující zjištění.
   Na začátku září by si myslel, že Snape zradil. Přišlo by mu to naprosto logické, jako něco normálního – Smrtijed, navíc jeho zavilý a nenáviděný nepřítel, prostě zradil a přichystal na něj vražednou léčku… ale když teď vešel do kabinetu a všechny jeho instinkty křičely, že vkráčel do pasti, zjistil, že se cítí naprosto stejně jako ve chvílích, kdy byli ohroženi jeho přátelé. Přesně jako tehdy, když sešel do Tajemné komnaty pro Ginny, když vlezl pod Vrbu mlátičku za Ronem, i tehdy, když plaval na dně Černého jezera a úzkostlivě pozoroval Hermionu, Rona, Cho… Tak nějak zařadil Snapea do kategorie přátel a blízkých, a nepostřehl to – třebaže Hermiona zjevně ano a Brumbál na tento vývoj samozřejmě sázel.
   Zdálo se, že Snape si domyslel, co Harry nedořekl – a najednou zrozpačitěl. Harry ještě neviděl profesora Snapea v rozpacích, nebo si to nevybavil – ale byl v naprostém šoku, když zamrkal stejně zmateně, jako by to udělal kterýkoliv jiný člověk. Zmateně mrkající Snape se taky nevidí každý den.
   „Tedy,“ řekl, „nebyl jsem si vědom, že byste reagoval tímto způsobem, pane Pottere.“
   „Nemohl jste to vědět,“ ujistil profesora, „ostatně to je šok – tedy, testy na postřeh jsou asi nečekané… ehm…“ blábolil.
   „Nicméně,“ přerušil jeho žvanění Snape, opět v pořádku, „neznamená to, že nebudete podroben zkouškám častěji…“ zahrabal ve stole a hodil Harrymu lahvičku s jakousi jantarovou tekutinou.
   Harry ji instinktivně zachytil – dokonalý chytačský grif – a zvedl k očím. „Co je to?“
   „Upijte každý večer před spaním,“ poradil mu Snape, „vždy jen kapku – tahle dávka by vám měla vydržet přinejlepším do Vánoc!“
   „A cože to je?“ dožadoval se tvrdohlavě,
   „Prokažte víru, pane Pottere, že se vás nechystám otrávit,“ ušklíbl se na něj Snape, „pokud to nebudete pít dobrovolně, nebudete mít nikdy jistotu, že se to nedostane do vašeho pití či jídla…“ výmluvně nakrčil obočí.
   „A vy se divíte, že vám nevěřím,“ zašklebil se Harry, ale velice opatrně strčil lahvičku do kapsy a prohodil tónem, který částečně imitoval profesorův před okamžikem: „Nemáte teď na srdci další úchvatné testy?“
   „Dnes už běžte,“ pronesl otráveně Snape, mírně pobavený Harryho snahou, „nejsem si jistý, jestli bych váš ukřivděný výraz dokázal snášet je o pár minut déle…“
   Harry se tedy otočil ke dveřím.
   „A Pottere,“ zavolal ještě.
   Otočil se – profesor se kupodivu nezatvářil kysele, neušklíbl se, neměl pohrdavý výraz. Spíše byl tak nějak… více lidský, než byl Harry zvyklý, i přes to, že Snape zřejmě byl člověk. Promluvil: „Vaše starostlivost není nutná.“

   Harry jen přikývl – takže Snape si to přece jen domyslel správně, třebaže chlapec zadoufal, že nikoliv. Vycházeli spolu opravdu dobře, ale teprve teď si nejspíše oba uvědomili, že skutečně jsou… zvláštním druhem přátel.

Žádné komentáře:

Okomentovat